Milena

Kostymen

  • av

[novẹl:]
Glänta 2021

Glänta

  • av

[²tị:dskrif:t] [åk] [för‿lạ:g]

Översättningar

  • av

Ludwig Wittgenstein, James Baldwin, Gayatri Chakravorty Spivak, Rush Rhees, Peter Winch,

Onåbara

  • av

[romạ:n]
Norstedts 2019

Flugan

  • av

[novẹl:]
DN 2017

Broder

  • av

[romạ:n]
Norstedts 2017

Ljudet

  • av

[novẹl:]
UR Play 2014

Pappersgudar

  • av

[dramatị:k]
Angereds Teater 2011

Dualog

  • av

[prọ:sa]
OEI 46-47 2010

Förvaret

  • av

[dramatị:k]
Glänta 2009