Hoppa till innehåll

Offer och martyrer

  • av

Utställning Göteborgs Konsthall

”Communist and Socialist”, 2011 © Conrad Botes. Diptyk. Akryl på duk

Offer och martyrskap är i ständigt mediafokus. Vi översköljs med rapporteringar om förtryck, orättvisor och konflikter. Men är inte dessa begrepp i sig  oupplösligt förbundna med idén om offer och, i förlängningen potentiellt även med, martyrskap?

Utställningen Offer och Martyrer tar fasta på begreppens komplexitet och inre motsättningar och vill diskutera dessa två sammanlänkade begrepp som är så centrala för en rad religiösa, etiska och ideologiska konflikter genom historien. De medverkande konstnärerna tolkar, aktiverar och iscensätter det landskap i vilket offer- och martyrskap äger rum. Gränser mellan offer och förövare luckras upp och förutsättningarna, som gör det möjligt att upprätthålla och reproducera dessa roller, synas.

Hur kommer det sig att vissa personer framställs som offer eller martyrer av vissa medan andra beskriver dem som terrorister? Hur förhåller vi oss till offer när de också visar sig vara förövare? Varför får vissa sådant erkännande efter sin död, medan andra på sin höjd blir en siffra i statistiken? Och vem vill inte stå på offrets sida?

Utställningsinformation

Utställningen utgör andra delen i projektet Offer och martyrer där den första utgjordes av visningen av Renzo Martens film Episode III – Enjoy Poverty. Projektet har kommit till stånd som ett samarbete mellan Göteborgs Konsthall och Clandestino Institut. Utställningen curatorer var Anna Johansson och Aleksander Motturi.