Romaner & noveller

Onåbara

  • av

[romạ:n]
Norstedts 2019

Flugan

  • av

[novẹl:]
DN 2017

Broder

  • av

[romạ:n]
Norstedts 2017

Ljudet

  • av

[novẹl:]
UR Play 2014

Dualog

  • av

[prọ:sa]
OEI 46-47 2010